FANDOM


This article is a transcript of the Ang Probinsyano episode "Ang Simula" (English: The Beginning) from season 1, which aired on September 28, 2015.

 • Woman 1: Ay, nandiyan na pala yung train! Tara na!
 • Ricardo Dalisay: 'La, dito na po kayo.
 • Old Woman: Salamat.
 • Ricardo: [whispers] 'Yung "wanted" na nasa diyaryo, mukhang 'yun 'yung lalaking nakaupo sa dulo, nakasumbrerong itim.
 • [The wanted criminal/Julian punches a guard, pulls out a gun, and shouts out warnings to the passengers]
 • [Passengers scream]
 • Julian: [commands the train driver] Andarin mo! Andarin mo!
 • Julian: [approaches passengers] ... mamamatay!
 • [Julian takes a young boy]
 • Ricardo: ... bitawan yung bata! Nakikiusap ako!
 • [Ricardo grabs the hand of Julian with the gun and tackles him to the train seat, and Julian lets go of the young boy]
 • Julian: [reveals dynamite in his bag] Mamamatay lahat!
 • [Julian heads for the driver's cab and tries closing the door, only for Ricardo to hold it open]
 • [Ricardo grabs a fire extinguisher and uses it against Julian]
 • Julian: [yelps in pain]
 • [Julian kicks Ricardo at the top of the train]
 • Ricardo: [grunts in pain]
 • [Ricardo blocks Julian's kick and pushes him away]
 • Julian: [yelps]
 • [More yelps and grunts from Ricardo and Julian as they fight]
 • Ricardo: [punches Julian which almost causes him to fall off the train] Kumapit ka!
 • [Ricardo and Julian grunts as Ricardo pulls him onto the train]
 • Guard 1: Ano ba talaga nangyari?
 • Mother: [To her daughter] Okay ka lang anak?
 • [People gather to thank Ricardo, with excited chattering]
 • Ricardo: Tapos bigla lang niya inagaw 'yung baril du'n sa guwardiya. Ta's bigla ... may bomba.
 • [A mother grabs Ricardo's arm to say "Salamat". Other people also exclaim "Salamat" to him]
 • Old Woman: Maraming salamat, ha!
 • Person: ...Bayani...
 • Young Boy: Kuya, maraming salamat! Niligtas mo ang buhay namin!
 • Disembodied Voice: Iyong alalahanin na hindi lahat ng nagnanais maglingkod sa bayan ay nabibigyan ng pagkakataon. At nais ko ring ipaalala sa inyo na ang karapatan at kapangyarihan na itatalaga sa inyo ay hindi dapat ipagmalaki, kun'di dapat ay gamitin sa pagtatanggol sa karapatan ng sambayanang Pilipino. Inyo ring isaisip ang kagalakan kapag nagawa ninyo ang inyong tungkulin nang tama at tapat. Ngayon ang simula hindi lamang ng inyong propesyon, kun'di ng inyong panibagong buhay.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.